.   http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifکانال تلگــرامhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                                   http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifفهرست مطالبhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                              http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifصفحه اصلیhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                                                                                                    .
 كاكتوس كوهستانی

این دسته از كاكتوسها نتنها در طول روز توسط افتاب بیرحم و سوزان سوزانده میشوند بلكه شبها نیز بدلیل برودت كوهستان یخ میزنند. انها اگر هیچ محافظی همچون پوششهایی از كرك , پرز یا تیغ نداشته باشند از بین خواهند رفت.

از جمله انها میتوان : astrophytum, cleistocactus, echinopsis, lobivia, notocactus, oreocereus, rebutia را نام بردپایگاه عکسهای متحرک - gif20.rozblog.com

تعداد - گروه گیف دونی ــ سه شنبه 10 اسفند 1389 و ساعت 12:29 ب.ظ
 نوشته های پیشین
+ دانلود طرح درس روزانه سفر انرژی علوم ششم
+ گلچین درس پژوهی علوم سوم
+ طرح درس سالانه استاندارد تاریخ چهارم دبستان
+ گلچین درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی
+ طرح درس جهت تدریس چادرنشین ها و روستائیان
+ کانال مدیران ابتدایی
+ درس پژوهی فارسی اول ابتدایی
+ طرح درس روزانه ریاضی در مورد جمع و تفریق اعداد صحیح
+ دانلود طرح درس آموطش خط باز و بسته
+ درس پژوهی کتاب علوم دبستان پایه اول
+ تدریس درس مدنی چهارم با کمک طرح درس سالانه
+ درس پژوهی ریاضی اول دبستان
+ طرح درس آموزش بخش پذیری اعداد کتاب ریاضی پنجم
+ طرح درس آیا مولکولها حرکت می کنند
+ طرح درس روزانه ضرب اعداد ریاضی سوم دبستان

صفحات :
 بهترین های دانلود

ورود به صفحه اصلی